Ikona žárovky

Zjištění

Výjimečný design začíná porozuměním veškerým požadavkům a potřebám. Budu vám pokládat mnoho otázek abych pochopil vaši image, cíle, rozpočet, cílové trhy, požadavky na obsah, referenčních produktů, materiálů a požadovaným výsledkům. Jednoduše řečeno, budu se ptát na vše co víte a co si přejete abych byl schopen vytvoření perfektní, na míru šitý, design.

Ikona mapy

Plánování

Poté, co jsem se zjistil vše co je potřeba k vytvoření perfektního designu (produktu), je čas sestavit přesný plán jak chceme, aby celý proces probíhal. Zmapuji veškeré stavební prvky designu a vytvořím architekturu jenž bude fungovat jako stavební základy. Vytvořím funkční specifikace-dokument ve kterém podrobně stanovím co vše je třeba udělat a jak.

Ikona mapy
Ikona pera

Design

V této fázi budu skicovat různé nápadů a koncepty pro váš design. Volby ohledně rozložení, písma a palety barev jsou vždy testovány skrze množství návrhů. Zjistím který návrh a prvky nám nejlépe pomohou komunikovat vaše cíle se zákazníky. Následně společně přezkoumáme ten nejlepší návrh a upravíme jej k vaší naprosté spokojenosti.

Ikona rakety

Budování

Jakmile dosáhneme perfektního designu, přesuneme se do fáze budování. V této fázi postavím systém jenž bude přesně odrážet finální návrh produktu. Následně přesunu produkt do testovacího prostředí v němž budu důsledně testovat jeho funkcionalitu a opravím veškeré možné problémy. Poté předám výsledný produkt vám k poslednímu otestování.

Ikona rakety
Ikona grafu

Vyhodnocení

Fáze vyhodnocení je poslední fází mého procesu designu. V této fázi budu systematicky testovat výsledky mé práce abych zajistili dosažení našich projektových cílů. Vyhodnocení nám pomůže najít potenciální slabiny designu. Následně použiji tuto zpětnou vazbu k opravení těchto slabin a případných problémů. Výsledkem bude dokonalost a vaše naprostá spokojenost.